Globala problem

Mycket av EU:s samarbete med internationella partner handlar om att tackla problem som angår både oss och resten av världen. Det gäller så olika frågor som klimatförändring, terrorism, narkotika och energitrygghet, som alla har det gemensamt att de kan utgöra globala hot.

Genom strategier, program och partnerskap engagerar sig EU aktivt och direkt i dessa frågor för att finna lösningar som lämpar sig för hela världssamfundet.

  • Skriv ut
  • Normal textstorlek
  • Öka textstorlek med 150 procent
  • Öka textstorlek med 200 procent