Reševanje svetovnih izzivov

Velik del sodelovanja EU z mednarodnimi partnerji predstavlja reševanje izzivov, s katerimi se srečuje Evropa in preostali svet. Težave, kot so podnebne spremembe, terorizem, droge in zanesljivost oskrbe z energijo, ne poznajo meja.

Evropska unija se s svojimi politikami, programi in partnerstvi dejavno spopada s temi izzivi in išče rešitve, ki bodo ustrezne za ves svet.

  • Natisni
  • Normalna velikost črk
  • Povečaj črke za 150 odstotkov
  • Povečaj črke za 200 odstotkov