Riešenie globálnych problémov

Veľká časť činností EÚ, ktoré prebiehajú v spolupráci s medzinárodnými partnermi, sa zameriava na riešenie globálnych výziev. Je jasné, že problémy, akými sú klimatické zmeny, terorizmus, drogy a energetická bezpečnosť predstavujú hrozbu pre všetky štáty sveta.

EÚ zohráva vďaka svojim politikám, programom a partnerstvám aktívnu úlohu pri hľadaní a realizácii takých riešení, s ktorými súhlasia aj ostatné štáty.

  • Tlač
  • Set page to normal font size
  • Increase font size by 150 percent
  • Increase font size by 200 percent