Podejmowanie globalnych wyzwań

Współpraca UE z jej międzynarodowymi partnerami w dużej mierze koncentruje się na wyzwaniach, w obliczu których stają Europa i reszta świata. Jasne jest, że problemy tak różnorodne, jak zmiany klimatu, terroryzm, narkotyki czy bezpieczeństwo energetyczne mogą potencjalnie stanowić zagrożenia globalne.

Poprzez swoje polityki, programy i zawierane partnerstwa, UE aktywnie wychodzi naprzeciw wyzwaniom, poszukując rozwiązań najwłaściwszych dla całej globalnej społeczności.

  • Drukuj
  • Ustaw normalny rozmiar czcionki
  • Powiększ rozmiar czcionki o 150%
  • Powiększ rozmiar czcionki o 200%