EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)

EU-länderna för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för unionens räkning. Syftet med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är att stärka EU:s externa handlingsmöjligheter inom konfliktförebyggande English (en) español (es) français (fr) och krishantering genom att bygga upp civila och militära resurser.

EU har diplomatiska och ekonomiska sanktioner English (en) för att kunna påverka politik som bryter mot internationell rätt, mänskliga rättigeter, rättstatsprincipen eller demokratiska principer.

EU är också en av de internationella huvudaktörerna i kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister

LIVE Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister