Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) Unii Europejskiej

Państwa członkowskie UE zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony ma na celu wzmocnienie zewnętrznej możliwości działania UE poprzez rozwój cywilnych i wojskowych zdolności w zakresie zapobiegania konfliktom English (en) español (es) français (fr) i zarządzania kryzysowego.

Aby reagować na działania naruszające prawo międzynarodowe i prawa człowieka oraz polityki wymierzone przeciwko praworządności lub zasadom demokracji, Unia Europejska przewidziała sankcje English (en) o charakterze dyplomatycznym oraz gospodarczym.

Unia Europejska pełni także wiodącą międzynarodową rolę w walce z nielegalnym gromadzeniem i handlem bronią strzelecką i lekką.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister

LIVE Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister