Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de Europese Unie een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid voert. Het Europees veiligheids- en defensiebeleid moet de EU beter in staat stellen om in het buitenland aan conflictpreventie English (en) español (es) français (fr) en crisisbeheer te doen, en daarvoor de nodige civiele en militaire middelen beschikbaar te stellen.

Als een staat het internationale recht, de mensenrechten, de rechtsstaat of de democratische beginselen niet respecteert, kan de EU diplomatieke of economische sancties English (en) opleggen.

De EU neemt internationaal ook het voortouw in de strijd tegen ongeoorloofde accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimedia

Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister

LIVE Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister