Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie

Členské státy EU se zavázaly ke společné zahraniční a bezpečnostní politice. Cílem evropské bezpečnostní a obranné politiky je posílit prostřednictvím rozvoje civilních a vojenských kapacit schopnost EU jednat při předcházení konfliktů English (en) español (es) français (fr) a krizovém řízení English (en) español (es) français (fr) .

EU stanovila diplomatické a hospodářské sankce English (en) , jimiž hodlá působit proti politikám odporujícím mezinárodnímu právu či lidským právům, politikám pohrdajícími principy právního státu a demokratickými zásadami.

EU je rovněž vůdčím mezinárodním aktérem v boji proti nezákonnému hromadění a obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi.


Subscribe to Newsletters and alerts

Multimédia

Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister

LIVE Foreign Affairs Council - press statements HRVP MOGHERINI and Habib ESSID, Tunisian Prime Minister