Gestionarea crizelor

Încă de la crearea sa, Uniunea Europeană s-a implicat în toate etapele procesului de gestionare a crizelor - de la strategiile de prevenire la acţiunile de reabilitare şi de reconstrucţie necesare la încheierea crizei. În acelaşi timp, UE administrează resurse importante dedicate ţărilor aflate în criză politică, utilizând programe naţionale şi instrumente specifice, precum Instrumentul pentru stabilitate.

Comisia acordă o importanţă majoră eforturilor de a aborda situaţiile de criză într-un mod coerent, care să garanteze că instrumentele Comisiei şi acţiunile legate de politica de securitate şi apărare comună se completează reciproc. De asemenea, insistă asupra colaborării strânse cu delegaţiile şi partenerii locali.

UE a desfăşurat misiuni PSAC în FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), Kosovo, Bosnia şi Herţegovina, Teritoriile palestiniene ocupate, Guineea-Bissau, Republica Democrată Congo, Sudan/Darfur, Ciad şi Republica Centrafricană, Somalia, Afganistan, Moldova şi Ucraina, Irak, Georgia şi Aceh (o provincie a Indoneziei).

Misiunile PSAC sprijină în principal reformarea sistemului poliţienesc, judiciar şi vamal, precum şi măsurile de consolidare a capacităţilor. De asemenea, facilitează încheierea acordurilor de încetare a ostilităţilor şi veghează la respectarea lor. UE depune eforturi pentru a garanta securitatea populaţiei civile, a refugiaţilor, a personalului umanitar şi a personalului ONU. În plus, misiunile PSAC pot participa la acţiuni din domenii specifice, cum ar fi supravegherea frontierelor (unde este necesar) sau combaterea pirateriei.