Zarządzanie kryzysowe

Od początku swego istnienia Unia Europejska angażuje się w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na każdym etapie – od strategii zapobiegawczych po odnowę i odbudowę po kryzysie. Dysponuje przy tym znacznymi funduszami, przeznaczonymi dla państw w stanie kryzysu politycznego, które przydziela w ramach programów krajowych i szczególnych instrumentów, takich jak Instrument na rzecz Stabilności.

Komisja dużą wagę przywiązuje do wypracowania spójnego podejścia UE do sytuacji kryzysowych, dbając o to, by instrumenty, którymi dysponuje, oraz działania w ramach EPBiO wzajemnie się uzupełniały. Zarówno lokalne przedstawicielstwa, jak i lokalni partnerzy są bezpośrednio zaangażowani w cały proces.

Misje w ramach EPBiO przeprowadzono dotychczas w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, na okupowanych terytoriach palestyńskich, w Gwinei-Bissau, Demokratycznej Republice Konga, Sudanie/Darfurze, Czadzie, a także w Republice Środkowoafrykańskiej, Somalii, Afganistanie, Mołdawii i na Ukrainie, w Iraku, Gruzji oraz indonezyjskiej prowincji Aceh.

Celem tych misji jest głównie wsparcie reform policji, wymiaru sprawiedliwości i systemu celnego oraz budowanie ich potencjału. Służby te ułatwiają zawarcie porozumień kończących działania zbrojne i nadzorują ich przestrzeganie. Są istotnym elementem na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, uchodźców, pracowników organizacji humanitarnych oraz personelu ONZ. Ponadto misje w ramach EPBiO mogą pomagać w określonych dziedzinach, takich jak monitorowanie granic tam, gdzie to konieczne, a nawet zwalczanie piractwa.