Ġestjoni ta' Kriżijiet

Sa minn mindu twaqqfet, il-Komunità Ewropea kienet u għadha involuta f'kull fażi taċ-ċiklu ta' kriżi; mill-istrateġiji ta' prevenzjoni, sar-riabilitazzjoni u r-rikostruzzjoni ta' wara l-kriżi. Hija tmexxi r-riżorsi sostanzjali li jingħataw lill-pajjiżi fi kriżi politika permezz tal-programmi tal-pajjiżi u l-istrumenti speċifiċi bħall-Istrument għall-Istabbiltà.

Il-Kummissjoni tagħti importanza kbira sabiex ikun hemm strateġija koerenti fl-UE għas-soluzzjonijiet tal-kriżijiet, billi tiżgura li l-istrumenti tal-KE u l-azzjonijiet tal-ESDP jikkumplementaw lil xulxin. Kemm id-delegazzjonijiet lokali u kif ukoll l-imsieħba lokali jiġu involuti mill-qrib.

Il-missjonijiet tal-ESDP twettqu fl-FYROM (l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja), il-Kosovo, il-Bosnja-Ħerzegovina, it-Territorji Palestinjani Okkupati, il-Ginea Bissaw, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, is-Sudan/Darfur, iċ-Ċad u r-Repubblika Afrikana Ċentrali, is-Somalja, l-Afganistan, il-Moldova u l-Ukraina, l-Iraq, il-Ġeorġja u Aceh, provinċja fl-Indoneżja.

Dawn il-missjonijiet prinċipalment jappoġġaw il-pulizija, ir-riformi ġudizzjarji u tad-dwana, u t-tkabbir tal-kapaċitajiet. Dawn jiffaċilitaw il-ftehimiet, itemmu l-ostilitajiet u jiżguraw il-ħarsien ta' dawn il-ftehimiet. Isiru sforzi importanti sabiex tiġi żgurata s-sigurtà taċ-ċittadini, r-refuġjati, il-ħaddiema umanitarji u l-persunal tan-NU. Apparti minn hekk, il-missjonijiet tal-ESDP jistgħu jgħinu f'oqsma partikolari, bħall-ħarsien tal-fruntieri meta jkun hemm bżonn jew anki l-ġlieda kontra l-piraterija.