Krizové řízení

Od svého založení se Evropské společenství při řešení krizí vždy snažilo podchytit všechny jejich fáze – od preventivních strategií po následnou obnovu a rekonstrukci. Unie disponuje nemalými zdroji, jež směřuje do zemí zasažených politickou krizí prostřednictvím specifických programů a nástrojů, jako je např. nástroj stability.

Komise přikládá velký význam koherentnímu přístupu k řešení krizových situací a usiluje o to, aby byly se unijní nástroje a opatření evropské bezpečnostní a obranné politiky vzájemně doplňovaly. Zapojeni jsou jak místní delegace, tak lokální partneři.

Mise EBOP se uskutečnily v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, v Kosovu, Bosně a Hercegovině, na okupovaných palestinských územích, v Guineji-Bissau, v Demokratické republice Kongo, v Súdánu/Dárfúru, Čadu a Středoafrické republice, v Somálsku, Afghánistánu, Moldavsku a na Ukrajině, v Iráku, Gruzii a indonéské provincii Aceh.

Úkolem těchto misí bylo především podporovat reformy a budování kapacit v policejní, soudní a celní oblasti. Usnadňují uzavírání dohod o ukončení konfliktů a zajišťují dodržování těchto dohod. Vynakládá se velké úsilí k zajištění bezpečnosti civilního obyvatelstva, uprchlíků, humanitárních pracovníků a zaměstnanců OSN. Mise mohou navíc v případě potřeby pomoci v některých specifických oblastech, jako je sledování hranic nebo boj proti pirátství.